ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 30/05/2017 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง อบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง อบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง อบจ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 สนใจสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ ฝ่ายกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ