ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25/04/2017 |
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2560

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2560 หากทางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมที่จะออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนหรือร้องขอมาได้ในทันที โดยประสานงานได้ที่ฝ่ายสาธารณูปโภคและบรรเทาสาธารณะภัย กองทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามเพิ่มเติม โทร. 075-324949

 

**************************************************

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นครศรีธรรมราช

 


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ