ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 19/04/2017 |
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ