ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16/01/2017 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องขยายเวลาการยื่นแบบและชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม

https://drive.google.com/open?id=0BxLNqHltfF3MeFlGcE9ESHhyVlk

นายสนั่น ศิลารัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ