สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 วันที่ 25/02/2009 |

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ