แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 21/12/2016 |

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ