[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช
 
MAIN MENU
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ อบจ. โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนครฯ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง2 ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ งานบริการประชาชน การติดต่อ อบจ. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด รายงานการคลัง ผู้ดูแลระบบ
 
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ


วารสาร อบจ.


วารสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน 2553ดูทั้งหมด
สารนครศรีธรรมราช


สารนครศรีธรรมราช ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553ดูทั้งหมด
รายงานการประชุม
ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.
ข้อมูลสารสนเทศ
(มุม) บริหารงานบุคคล อบจ.นศ.
มุม บริหารงานบุคคล
สถิติเยี่ยมชม
 
Untitled Document
 
31 / ต.ค. / 2557 :


ส่งเสริมสุขภาพจิต อบรมครูสมาธิ ตามหลักพระพุทธศาสนา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๗๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามหลักสูตรครูสมาธิ” ขึ้น
3 / ต.ค. / 2557 :


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
3 / ต.ค. / 2557 :


“ตักบาตรเทโว” อำเภอนบพิตำ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
25 / ก.ย. / 2557 :


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
   
31 / ต.ค. / 2557
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมเชียร์และให้กำลังใจทีมนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนในสังกัดอบจ.นครศรีฯ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวันปิยะ พิมเสน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
30 / ต.ค. / 2557
แถลงข่าว บอกเล่า ประเพณีวันลอยกระทง วัฒนธรรมแห่งสายน้ำขอขมาพระแม่คงคา
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชำนาญ ลักษณะชฎา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ นายสุชาติ ทองบุญยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถานีวิ
 


วีดิโอคลิป (Streaming Media)
ฟอร์มเช็คอีเมล์

เข้าหน้า web mail
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบจ.นครศรีธรรมราช
พอใจ
ไม่พอใจ
ค้นหาข่าวเมืองคอน
ค้นหาข่าว :  
ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

หน้าแรก l ข้อมูลทั่วไป l นโยบาย l อัตรากำลัง l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง lวารสาร อบจ. l สารนครศรีธรรมราช l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เ็ว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Copyright © 2007 Nakhonsi.go.th Design by Thawang Team Powerd by Plug&Play