[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช
 
MAIN MENU
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ อบจ. โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนครฯ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง2 ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ งานบริการประชาชน การติดต่อ อบจ. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด รายงานการคลัง ผู้ดูแลระบบ
 
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ


วารสาร อบจ.


วารสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน 2553ดูทั้งหมด
สารนครศรีธรรมราช


สารนครศรีธรรมราช ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553ดูทั้งหมด
รายงานการประชุม
ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.
ข้อมูลสารสนเทศ
(มุม) บริหารงานบุคคล อบจ.นศ.
มุม บริหารงานบุคคล
สถิติเยี่ยมชม
 
Untitled Document
 
25 / ก.ย. / 2557 :


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง..รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 / ก.ย. / 2557 :


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

เรื่อง..รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
25 / ก.ย. / 2557 :


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง..รับสมัครสอบคัดเลือกข่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

เรื่อง..รับสมัครสอบคัดเลือกข่าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
24 / ก.ย. / 2557 :


ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กันยายน ประจำปี 2555 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
   
2 / ต.ค. / 2557
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดแถลงข่าวประเพณี ลากพระ ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานประเพณี ลากพระ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕
30 / ก.ย. / 2557
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๕
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 


วีดิโอคลิป (Streaming Media)
ฟอร์มเช็คอีเมล์

เข้าหน้า web mail
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบจ.นครศรีธรรมราช
พอใจ
ไม่พอใจ
ค้นหาข่าวเมืองคอน
ค้นหาข่าว :  
ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

หน้าแรก l ข้อมูลทั่วไป l นโยบาย l อัตรากำลัง l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง lวารสาร อบจ. l สารนครศรีธรรมราช l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เ็ว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Copyright © 2007 Nakhonsi.go.th Design by Thawang Team Powerd by Plug&Play