[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช
 
MAIN MENU
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบายและยุทธศาสตร์ ข้อบัญญัติ อบจ. โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองนครฯ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง2 ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ งานบริการประชาชน การติดต่อ อบจ. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด รายงานการคลัง ผู้ดูแลระบบ
 
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ


วารสาร อบจ.


วารสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำเดือน กันยายน 2553ดูทั้งหมด
สารนครศรีธรรมราช


สารนครศรีธรรมราช ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2553ดูทั้งหมด
รายงานการประชุม
ข้อมูลสารสนเทศ อบจ.
ข้อมูลสารสนเทศ
(มุม) บริหารงานบุคคล อบจ.นศ.
มุม บริหารงานบุคคล
สถิติเยี่ยมชม
 
Untitled Document
 
22 / ส.ค. / 2557 :


สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเล โครงการก่อสร้างปะการังเทียม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดวางปะการังเทียม เพื่อนำไปวางบริเวณ
15 / ส.ค. / 2557 :


สืบสานงานบุญอันยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราช ประเพณีท้องถิ่นเดือนสิบเมืองคอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีที่สำคัญของคนภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราช สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๙๑ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
14 / ส.ค. / 2557 :


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.) อำเภอบางขัน อำเภอหัวไทรและอำเภอชะอวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางขัน สถานีตำรวจเขาพังไกรและสถานีตำรวจภูธรชะอวด กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและยุทธวิธีทางตำรวจแก่อาสาสมัครตำรวจบ้าน
21 / ก.ค. / 2557 :


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

กำหนดวัน-เวลา-และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร
   
30 / ส.ค. / 2557
นายก อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๗ “นครเกมส์”
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๗ “นครเกมส์”
29 / ส.ค. / 2557
อบจ.นครศรีฯ เดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 4 ณ บ้านนำทรัพย์ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ยอดระบำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 4 ณ บ้านนำทรัพย์ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
 


วีดิโอคลิป (Streaming Media)
ฟอร์มเช็คอีเมล์

เข้าหน้า web mail
แสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบจ.นครศรีธรรมราช
พอใจ
ไม่พอใจ
ค้นหาข่าวเมืองคอน
ค้นหาข่าว :  
ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ลิ้งค์น่าสนใจ

หน้าแรก l ข้อมูลทั่วไป l นโยบาย l อัตรากำลัง l ข่าวประชาสัมพันธ์ l ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง lวารสาร อบจ. l สารนครศรีธรรมราช l ข้อมูลการท่องเที่ยว l เ็ว็บบอร์ด l ติดต่อ อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 71 หมู่ที่ 7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Copyright © 2007 Nakhonsi.go.th Design by Thawang Team Powerd by Plug&Play