การแข่งขันจรวดน้ำขวดน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โมคลานวอเตอร์รอคเก็ตแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่13 วันที่ 31-07-2019

นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขโทรศัพท์ 089-8740001

 .::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ