ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญชวนประชาชนทั่วทั้งประเทศท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบย้อนยุค ลานตะเกียงเคียงดิน ผ่านรายการ แจ๋ว ทางช่อง 3 แฟมิลี่ วันที่ 27-09-2016

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญชวนประชาชนทั่วทั้งประเทศท่องเที่ยวงานเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบย้อนยุค ลานตะเกียงเคียงดิน ผ่านรายการ แจ๋ว ทางช่อง 3 แฟมิลี่


นายมนูญ ศิริธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ