ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 29/09/2022 |
ประกาศร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่และดูแลรักษาภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1L4EJHx1dIxvwWYODg_8jX1ocLETg2LC8/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 225 Today
» 97 Yesterday
» 225 Week
» 423 Month
» 423 Year
» 423 Total
Record: 225 (30.01.2023)
(IT CENTER)