ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 23/09/2022 |
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟโคกคราม ม.9 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบทางรถไฟโคกคราม ม.9 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

TOR

แบบ บก.01

แบบแปลน

เงื่อนไขค่า K.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 54 Today
» 416 Yesterday
» 470 Week
» 470 Month
» 470 Year
» 470 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)