ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/09/2022 |
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในทับพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1NuCsI10Pl-tOV8x7rFMFY0Prc1WjlzHj/view?usp=sharing



































.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ



สถิติการเข้าชม
» 6online
» 186 Today
» 97 Yesterday
» 186 Week
» 384 Month
» 384 Year
» 384 Total
Record: 186 (30.01.2023)
(IT CENTER)