ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/09/2022 |
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดสอบวัสดุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 12online
» 166 Today
» 97 Yesterday
» 166 Week
» 364 Month
» 364 Year
» 364 Total
Record: 166 (30.01.2023)
(IT CENTER)