ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/09/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแลสวนสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บำรุงรักษาดูแลสวนสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างขอบเขตงาน

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างฯ

แบบ บก.06.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 193 Today
» 97 Yesterday
» 193 Week
» 391 Month
» 391 Year
» 391 Total
Record: 193 (30.01.2023)
(IT CENTER)