ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/09/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยณรงค์ลีลาศ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1VBp71MJVQAR7MMgevZV7F3HU6w4B6DhI/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 196 Today
» 97 Yesterday
» 196 Week
» 394 Month
» 394 Year
» 394 Total
Record: 196 (30.01.2023)
(IT CENTER)