ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 01/09/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมะขามป้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1YJQ6LBDWtAog49Tx6C0N2yuuntlUskNP/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 52 Today
» 416 Yesterday
» 468 Week
» 468 Month
» 468 Year
» 468 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)