ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 31/08/2022 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายถนนเอเชีย ๔๑ - มัสยิด - หัวสะพานนาทองหวาน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1ZrIljnIeZSv2dH6Ja4qOkLUxlfWbHRDU/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 181 Today
» 97 Yesterday
» 181 Week
» 379 Month
» 379 Year
» 379 Total
Record: 181 (30.01.2023)
(IT CENTER)