ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/04/2022 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองเป็ด - ศาลาไฟไหม้ หมู่ที่ 7,10 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1-nKsx7cZSJEioIhhcvM58vpUNZRR1dD5/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 73 Today
» 494 Yesterday
» 992 Week
» 2566 Month
» 2566 Year
» 2566 Total
Record: 494 (24.05.2022)
(IT CENTER)