ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 06/01/2022 |
ประกาศ เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกควนประชาสรรค์ - บ่อปลา- ทะเลปรน หมู่ที่ 7 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/14iG3Upm368KXSzZpYgiKcu_fs7GB3rMH/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 11online
» 241 Today
» 580 Yesterday
» 821 Week
» 6892 Month
» 6892 Year
» 6892 Total
Record: 1430 (05.01.2022)
(IT CENTER)