ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/10/2021 |
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางรักโพรง - บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1wpH4jW1he-E4TvXQm5DyH3i0tc8TYs-x/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 154 Today
» 499 Yesterday
» 1114 Week
» 1983 Month
» 1983 Year
» 1983 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)