ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 14/10/2021 |
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดวัวหลุง - วัดสามัคยาราม (นศ.ถ1-0103) ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/15p3r6IlyLm5Zlzgru5P7ciKw3GH1Smwx/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 7online
» 179 Today
» 499 Yesterday
» 1139 Week
» 2008 Month
» 2008 Year
» 2008 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)