ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/10/2021 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ - สหกรณ์นิคม ตำบลเขาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1E0JCQdEVqo1pN7MNCkPAX8OkmrYiPO0J/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 9online
» 107 Today
» 499 Yesterday
» 1067 Week
» 1936 Month
» 1936 Year
» 1936 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)