ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 08/10/2021 |
การประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดคลองเมียด- บ้านน้ำขาว (นศ.ถ1-0052 ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1MG8aK2Zo1YK9qlmaUskx7MhtQoXcifGk/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 132 Today
» 499 Yesterday
» 1092 Week
» 1961 Month
» 1961 Year
» 1961 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)