ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/10/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านพรุบอน-บ้านห้วยทรายขาว (นศ.ถ1-0028) หมู่ที่ 4,6 ตำบลละอาย หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านพรุบอน-บ้านห้วยทรายขาว (นศ.ถ1-0028) หมู่ที่ 4,6 ตำบลละอาย หมู่ที่ 3 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

TOR

เงื่อนไขเกี่ยวกับค่า k

 

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 13online
» 124 Today
» 499 Yesterday
» 1084 Week
» 1953 Month
» 1953 Year
» 1953 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)