ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 05/10/2021 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางใบไม้ - บ้านในถุ้ง (นศ.ถ1-0080) ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/15Mjlh6O0o9LGBctS7cz82NQcSMGmQUJw/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 176 Today
» 499 Yesterday
» 1136 Week
» 2005 Month
» 2005 Year
» 2005 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)