ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 30/09/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสิชล-หาดเสาเภา (นศ.ถ1-0078) ตำบลทุ่งปรัง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1eZx0aGCE62Pnff3WnOVklbJiC8WA0Hv7/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 152 Today
» 499 Yesterday
» 1112 Week
» 1981 Month
» 1981 Year
» 1981 Total
Record: 499 (26.10.2021)
(IT CENTER)