ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/09/2021 |
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสุขาภิบาลอำเภอชะอวด - บ้านขอนหาด (นศ.ถ1-0115) ตำบลขอนหาด ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1lt1ONf0xRsvUiwi68XBJ7OxmVTKFTh4-/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 18 Today
» 551 Yesterday
» 2148 Week
» 2828 Month
» 2828 Year
» 2828 Total
Record: 566 (13.09.2021)
(IT CENTER)