ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/07/2021 |
ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านชายถนน - บ้านบางขลบ (นศ.ถ.1-0096) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1gDppkeCJpPAUBe9_TjB7Q2drVYF6d6yR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19st_PKZwciayU9TJNkYBO225GVyeEasY/view?usp=sharing

.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 306 Today
» 84 Yesterday
» 306 Week
» 635 Month
» 4985 Year
» 4985 Total
Record: 469 (27.09.2022)
(IT CENTER)