ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/03/2021 |
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1SO9cGrejGh7PNIVyp9kAQeT4lSuXoYjU/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 12online
» 17 Today
» 86 Yesterday
» 413 Week
» 2618 Month
» 4092 Year
» 4092 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)