ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/03/2021 |
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมวง-ลำสาว หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1ZdFjSU6CFR4r1yDCrVp_RWxTtjkVIcj3/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 86 Today
» 96 Yesterday
» 396 Week
» 2601 Month
» 4075 Year
» 4075 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)