ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/03/2021 |
ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตลาดศุกร์ - คลองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลเทพราช - หมู่ที่ ๒ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1yw3INgAo40U_Cv6lI8V7ipcOjQ_6tM8F/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 5 Today
» 86 Yesterday
» 401 Week
» 2606 Month
» 4080 Year
» 4080 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)