ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/03/2021 |
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/14FmcUKn1VXQXyiEXyvwV2vsU4RDqOzLL/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 79 Today
» 96 Yesterday
» 389 Week
» 2594 Month
» 4068 Year
» 4068 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)