ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/03/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบางไผ่ราชวิถี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1d_inRsRgXoDUEuN_lGyO5Ief5upwmSrO/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 83 Today
» 96 Yesterday
» 393 Week
» 2598 Month
» 4072 Year
» 4072 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)