ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 11/03/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมวง-ลำสาว หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1-Jjcdyg0e66N-CxnUmUoDVU5lz7a4-oO/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 1online
» 1 Today
» 86 Yesterday
» 397 Week
» 2602 Month
» 4076 Year
» 4076 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)