ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/03/2021 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งพันธ์ - บ้านนายจิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1luZhhlkWQ5nfNtW5S2EYF7UpQuikKBle/view?usp=sharing
.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 2online
» 85 Today
» 96 Yesterday
» 395 Week
» 2600 Month
» 4074 Year
» 4074 Total
Record: 349 (08.04.2021)
(IT CENTER)