ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 17/02/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/14IjM3ExCdivlykhaDsDDL4wZmdkGgRAq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sTYYPEQ_2gBQ4aZ6OzZmFnDk-hcQ3OPc/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ