ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 16/02/2021 |
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านปัง - บ้านหนองแค หมู่ที่ ๔ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1iJQPhkEZq-fUM57L4CRwHSGuIm7Ut3A8/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ