ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 08/02/2021 |
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าเตียน - คลองราชดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ : https://drive.google.com/file/d/1eCyr-PsxefpJ67QhC01gSwPfOnM_gRPf/view?usp=sharing

TOR : https://drive.google.com/file/d/1zMV5A947lWwbIK3QaCdcoNjTanKQrrBA/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ 1 : https://drive.google.com/file/d/1fEw55uxdfUTVuIR1JW6NFayrqWOKvPkc/view?usp=sharing

รูปแบบรายการ 2 : https://drive.google.com/file/d/1faI9_Pkd5l5xhHZW1o8dCx-iNlpNyJgv/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ