ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/02/2021 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายบ้านคูใหม่ - บ้านคลองเกราะ (นศ.ถ.๑-๐๐๖๕) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1OnnOmjtfpXbWuEmX7McZTFO-9wpeIzNZ/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ