ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 04/02/2021 |
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวน-ทุ่งทับควาย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1yYLS3jSXf-CRkf-UBAfmrjXWJcIE5GRc/view?usp=sharing


.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการ