ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 15/09/2020 |
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จุดเสี่ยง ธุรกิจย่านชุมชน เส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1xwKL8ZNgLyHcQKxAxK3tr4JzKshb_3g1/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 167 Today
» 97 Yesterday
» 167 Week
» 365 Month
» 365 Year
» 365 Total
Record: 167 (30.01.2023)
(IT CENTER)