ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 10/09/2020 |
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1DWnYwTAQ4oN2DGB3w1EKcTdPZKuM1HkV/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 51 Today
» 416 Yesterday
» 467 Week
» 467 Month
» 467 Year
» 467 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)