ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 09/09/2020 |
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับติดตั้งในสนามเด็กเล่น จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1-IJWg1RN2BBYahgiij5hBXQRmbUUkGki/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 7online
» 64 Today
» 416 Yesterday
» 480 Week
» 480 Month
» 480 Year
» 480 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)