ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 24/08/2020 |
ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับติดตั้งในสนามเด็กเล่น จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/17Dvgtrc-AqeFpA_FguPzQ3pGGqtw_n2w/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 82 Today
» 416 Yesterday
» 498 Week
» 498 Month
» 498 Year
» 498 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)