ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 21/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จุดเสี่ยง ย่านธุรกิจชุมชน เส้นทางคมนาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1bBSuPRE3V-n24v2YlhGEmxbJxEH-gMPV/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 6online
» 94 Today
» 416 Yesterday
» 510 Week
» 510 Month
» 510 Year
» 510 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)