ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 19/08/2020 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดโบสถ์-เกาะโพธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://drive.google.com/file/d/1bllfTy5AwCEUrRxzmQYWfClkNh4YHtUl/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 4online
» 73 Today
» 416 Yesterday
» 489 Week
» 489 Month
» 489 Year
» 489 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)