ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 18/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง 4110 - บ้านพอโกบ (อบจ.นศ. 6203) ช่วงที่ 2 ตำบลท่ายาง ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1dIEvnqtp_KMZO1wkz_pvgFnOqs8bfQU1/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 5online
» 89 Today
» 416 Yesterday
» 505 Week
» 505 Month
» 505 Year
» 505 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)