ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 17/08/2020 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1NrHMMxQ0s3Ayv7Gzl9dQBBe-CqN0_PVu/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1HYmS12qfiBih-IKT68zAZoKgWnAommaw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14XmQvPXobJUpkfjfYBaU2z8S83D1BfOw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MF8QwbM4xQnTQVwo_L7D2yH47mojb11X/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1a0bEmj_NASvLgb_UG_MWJ5I2CPbqAC3i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MRYjioLU4fwn7e4v2quEWn2a6XB0GsBG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nTpoDcej1Q7AEshI7-uvF1rCtrT6Z1VS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ghNSDJuHMExO-UBJ5vUuFPg0afgb1gK_/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SHa9GdgommCLD6Py2i0r4RfJaeVV8s_l/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NnXGR3kPDKD6EnEBAZnwTrpkHxdMo1w0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pEu-hDAz3m26MqD8TDteWavzTkR-Wq6Z/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16FzBDcG9BHAYDHjomj4NWP8QsOW7Fs29/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/16FzBDcG9BHAYDHjomj4NWP8QsOW7Fs29/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1MdE4_gSgv-0GfHjTyN1AUU2-_REcbwD6/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 12online
» 166 Today
» 97 Yesterday
» 166 Week
» 364 Month
» 364 Year
» 364 Total
Record: 166 (30.01.2023)
(IT CENTER)