ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/08/2020 |
ประกาศ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำพร้อมห้องอาบน้ำสาธารณะฯ

https://drive.google.com/file/d/1afe5P5DSf_2eWwU1cI5a5ZLTSjQcxWr3/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 8online
» 81 Today
» 416 Yesterday
» 497 Week
» 497 Month
» 497 Year
» 497 Total
Record: 416 (06.02.2023)
(IT CENTER)