ประมูล/จ้าง/ประกวดราคา วันที่ 13/08/2020 |
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1nAkcyEMwS3UG2kGnQ5UseOvW3jA22MEJ/view?usp=sharing.::การควบคุมภายใน
.::ระบบสารสนเทศ
.:: ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
.::ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้
.:: Link หน่วยงานราชการสถิติการเข้าชม
» 10online
» 225 Today
» 97 Yesterday
» 225 Week
» 423 Month
» 423 Year
» 423 Total
Record: 225 (30.01.2023)
(IT CENTER)